9. klasse

Det særlige ved 9. klasse på BE

Undervisningsformen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter og tematisering i forhold til vores rejser. Vi har de samme eksaminer som i folkeskolen. Du opnår altså de samme muligheder for ungdomsuddannelse som alle andre unge.

Der er én 9. klasse på Billeshave Efterskole, og den er ikke niveaudelt. Men vi stræber efter at holde antallet af elever i klassen nede på cirka 20.

I 9. klasse er følgende fag obligatoriske:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Tysk eller fransk (fransk kun hvis du har haft det i 7. og 8. klasse)
  • Idræt
  • Samfundsfag
  • Fysik / kemi
  • Biologi / geografi
  • Historie

Projekt- og temaorienteret undervisning

Det er vigtigt for os at gøre undervisningen interessant og varieret. Derfor indgår fagene i et dynamisk samspil med hinanden. Du vil således ofte modtage undervisning, som er projekt- eller temaorienteret, og som er koblet op på det samfund og den virkelighed, vi er en del af.

Du lærer at lære

Målet med undervisningen er meget mere end at klare sig godt til sommerens FP9-prøver. Målet er altid at blive bedre til at lære at lære og til at følge din egen udvikling i de enkelte fag. Dette opnås blandt andet ved, at du sammen med dine lærere bliver god til at opsætte nogle konkrete læringsmål i de enkelte fag. Det er altid motiverende at nå disse mål – især når du gør det sammen med andre på en sjov og afvekslende måde.