9. klasse

Det særlige ved 9. klasse på BE

På Billeshave har vi niveaudeling i dansk, matematik, engelsk og tysk. Du er altså på hold med andre elever, der har de samme faglige udfordringer som dig. Undervisningsformen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter og tematisering i forhold til vores rejser. Vi har de samme eksaminer som i Folkeskolen. Du opnår altså de samme muligheder for ungdomsuddannelse, som alle andre unge.

I 9. klasse er følgende fag obligatoriske:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Tysk eller fransk (fransk kun hvis du har haft det i 7. og 8. klasse)
  • Idræt
  • Samfundsfag
  • Fysik/kemi
  • Biologi / geografi
  • Historie

Hvis der kun oprettes een 9. klasse, erstattes holddeling med en tolærerordning.

Projekt- og temaorienteret undervisning

Det er vigtigt for os at gøre undervisningen interessant og varieret, og derfor indgår fagene i et dynamisk samspil med hinanden. Du vil således ofte modtage undervisning, som er projekt- eller temaorienteret, og som er koblet op på det samfund og den virkelighed, vi er en del af.

Niveaudelt undervisning

Undervisningen i skolens to 9. klasser er niveaudelt sammen med skolens to 10. klasser i dansk, matematik, engelsk og tysk. Eleverne bliver delt på fem hold inden for hvert fag, således at du modtager undervisning sammen med andre, som er på cirka samme niveau som dig selv. Undervisningen varetages af et fagteam, som altid har din læring i fokus. Det betyder, at vi hele tiden følger din læring og faglige udvikling tæt, så din læring i de enkelte fag altid er optimal.

Du lærer at lære

Målet med undervisningen er meget mere end at klare sig godt til sommerens FP9-prøver. Målet er altid at blive bedre til at lære at lære og til at følge din egen udvikling i de enkelte fag. Dette gøres bl.a. ved, at du sammen med dine lærere bliver god til at opsætte nogle konkrete læringsmål i de enkelte fag. Det er altid motiverende at nå disse mål – især når du gør det sammen med andre på en sjov og afvekslende måde.