Antimobbestrategi

Værdiregelsæt og antimobbestrategi for efterskolen

Med udgangspunkt i dele af skolens værdigrundlag og formål sættes rammerne for værdiregelsættet
og skolens antimobbestrategi

  • På Billeshave vægter vi demokrati og det at forholde sig til og respektere andres meninger. Vores udgangspunkt er, at vi er ligeværdige mennesker i en globaliseret verden.

Strategi & regelsæt

Med dette som udgangspunkt driver vi vores skole, daglige undervisning og sociale samvær.

Vores elever har forskellige interesser, afspejlet i vores linjer, og er fra alle sociale lag og kulturer. Derfor er mobning ikke en naturlig del af vores hverdag, men vi arbejder konstant med dialog og forståelse for forskellighed og mangfoldighed i samarbejde med skolens elever. Vi har fællesmøder, hvor der med et demokratisk udgangspunkt tales om, hvordan man behandler hinanden ordentligt, både i forhold til eleverne indbyrdes, men også i forhold til skolens personale.

Skolens ledelse har desuden ugentligt fastlagt skematid med alle eleverne, hvor der i plenum bliver sat retningslinjer for stort og småt i hverdagen. Dette ud fra devisen om, at fælles mål og ordensregler er nemmere at forstå, acceptere og omsætte i praksis, hvis man selv har haft indflydelse på tilblivelsen.

Skolens personale opretter hvert år et digitalt forum til skolens elever, hvori alle skal melde sig ind. Alt praktisk omkring den daglige skolegang behandles her – stort som småt. Ved at alle er fælles, i et fælles digitalt forum, nedsættes risikoen for digital mobning, og handling samt sanktioner kan langt hurtigere effektueres, såfremt det bliver påkrævet.

Herudover har Billeshave en kontaktlærerfunktion, som giver ansvar for en mindre gruppe af efterskolens elever. Det er typisk en gruppe på 10-15 elever, som den voksne har den daglige, tætte kontakt med. Kontaktlæreren kommer herigennem dybere i bund med elevens trivsel samt sociale relationer. Det er også her, at mange konflikter bliver taget og afsluttet, inden de kan nå at udvikle sig til mobning af den ene eller den anden slags.

Det er altid barnets forældre, som har det fulde ansvar for opdragelsen. Forældrene har ansvaret for at opdrage deres børn, således at de er undervisningsparate, og således at de kan indgå respektfuldt i sociale relationer med andre børn og voksne. Dette er vores forventning til forældrene, inden de indskriver deres barn til et år på efterskole. Oftest har vi kun eleverne i ét år, og det er derfor vigtigt, at vi kan fokusere på god undervisning, fantastiske relationer og en masse gode oplevelser. Dette lykkes bedst, hvis eleverne er opdraget hjemmefra.

Viser det sig, at en elev benytter sig af mobning af den ene eller anden slags, bliver forældrene straks kontaktet og bedt om at hente deres søn/datter. Herefter iværksættes en handleplan, som skal klarlægge omfanget af mobberiet. Som udgangspunkt bør alt kunne løses gennem dialog mellem de involverede parter, men skulle dette vise sig umuligt, kan mobning medføre bortvisning fra efterskolen.

Skolens værdiregelsæt samt antimobbestrategi bliver løbende italesat overfor eleverne og revideres efter behov.