Antimobbestrategi

Værdiregelsæt og antimobbestrategi for efterskolen

Med udgangspunkt i dele af skolens værdigrundlag og formål sættes rammerne for værdiregelsættet
og skolens antimobbestrategi.

  • På Billeshave vægter vi demokrati og det at forholde sig til og respektere andres meninger. Vores udgangspunkt er, at vi er ligeværdige mennesker i en globaliseret verden.

Strategi & regelsæt

Med dette som udgangspunkt driver vi vores skole, daglige undervisning og sociale sammenvær.

Vi optager elever med mangeartede interesser kva vores linjer, og fra alle sociale lag samt kulturer. Derfor er mobning ikke en naturlig del af vores hverdag, men vi arbejder konstant med dialog og forståelse for forskellighed og mangfoldighed i samarbejde med skolens elever. Vi har fællesmøder hvor der bliver talt om almindelig sund fornuft, herunder også behandling af skolens ting, samt hvordan man behandler hinanden ordentligt, både i forhold til eleverne indbyrdes men også skolens lærere og ikke mindst tekniske/administrative personale. Vi har internationalt samfundsfag hvor vi forsøger at åben verden op for eleverne, og skabe en bredere fælles forståelse for samvær, respekt og tolerance.

Skolens ledelse har desuden ugentlig fastlagt skematid med alle eleverne på Billeshave, hvor der i plenum bliver sat retningslinjer for stort og småt i hverdagen. Dette ud fra devisen om, at fælles mål og ordensregler er nemmer at forstå, acceptere og omsætte i praksis hvis man selv har været beslutningstager i processen.

Skolens personale opretter hvert år et digitalt forum til skolens elever, hvor alle opfordres til at melde sig ind i, og kun bruger dette forum til digital dialog. Ved at alle er fælles, i et fælles digitalt forum, nedsættes chancerne for digital mobning, og handling samt sanktioner kan langt hurtigere effektueres såfremt det bliver påkrævet.

Herudover har efterskolen, som så mange andre efterskoler også en kontaktlærer som er ansvarlig for en mindre gruppe af efterskolens elever. Det er typisk en gruppe på 10-12 elever som den voksne har den daglige tætte kontakt med, og kommer herigennem dybere i bund med elevens trivsel samt sociale relationer. Det er også her at mange konflikter bliver taget og afsluttet, inden de på sigt kan nå at udvikle sig til mobning af den ene eller den anden slags.

Det er altid barnets forældre som har det fulde ansvar for opdragelsen. Forældrene har ansvaret for at opdrage deres børn således at de er undervisningsparate, og således de kan indgå respektfuldt i sociale relationer med andre børn og voksne.

Dette er vores forventning til forældrene inden de indskriver deres barn, til et år på efterskole. Oftest har vi kun eleverne i ét år, og det er derfor vigtigt vi kan fokusere på god undervisning, fantastiske relationer og en masse gode oplevelser. Dette lykkedes bedst hvis eleverne er opdraget hjemmefra.

Viser det sig at en elev ikke kan finde ud af ovenstående, og benytter sig af mobning af den ene eller anden slags blive forældrene straks kontaktet, og bedt om at hente deres søn/datter.

Herefter iværksættes en handleplan som skal klarlægge omfanget af evt. mobberi samt sanktionernefor dette, såfremt det bliver nødvendigt.

Som udgangspunkt bør alt kunne løses gennem dialog mellem de involverede parter, men skulle dette vise sig umuligt kan mobning medføre bortvisning fra efterskolen.

Skolens værdiregelsæt samt antimobbstrategi bliver gennemgået med eleverne hvert år til opstart i Introugen, og bliver revideret efter hvert skoleår.

Billeshave, 1. oktober 2017