Regler på BE

Vi har nogle få, enkle retningslinjer

  • Du skal passe godt på skolens ting. Du har lånt dem for et år, og andre skal bruge dem efter dig.
  • Du skal bruge dit unikke år på Billeshave Efterskole fornuftigt.
  • Du har mødepligt til undervisning, måltider og fælles arrangementer.
  • Du skal passe dine pligter i køkkenet og til rengøring.
  • Du skal ligge i din egen seng fra kl. 22.00 – 06.30.
  • Du må ikke ryge, imens du er elev på Billeshave Efterskole. Hverken på skolen, i lokalområdet, når vi er på tur, eller når du rejser til og fra skolen.
  • Du må ikke have seksuel omgang med de andre elever.
  • Du må ikke medbringe eller indtage nogen form for rusmidler – heller ikke på vej til og fra skolen.
  • Du må ikke udøve vold eller mobning, men skal udvise hensyn til alle andre.