Almene fag

Dansk, engelsk, matematik & idræt

Alle elever på Billeshave Efterskole skal deltage i undervisningen i dansk, engelsk, matematik og idræt i 9. og 10. klasse.

I 9. klasse skal alle eleverne også have tysk – samt modtage undervisning i geografi, biologi, historie, samfundsfag og fysik/kemi. Skolen tilbyder dog ikke undervisning i kristendom. I 10. klasse kan du vælge tysk, fransk eller fysik/kemi, og så skal du deltage i World Citizen.

Der tilbydes fransk i 9. og 10. klasse. Hvis du vælger fransk, kan du dog ikke også vælge Cambridge English. Fra skoleåret 2021/22 tilbyder vi ikke længere fransk. Undervisningen i dansk, matematik, engelsk og tysk er niveaudelt, dvs. på tværs af 9. og 10 klasse. Ud over de almene fag tilbyder vi også 7 linjefag.