Almene fag

Om undervisningen

Alle elever på Billeshave Efterskole skal deltage i undervisningen i dansk, engelsk, matematik, medborgerskab, fællesskab og idræt i 9. og 10. klasse.

I 9. klasse skal alle eleverne også modtage undervisning i tysk, geografi, biologi, historie, samfundsfag og fysik/kemi. Skolen tilbyder ikke undervisning i kristendom.

I 10. klasse kan eleverne vælge tysk og fysik eller et andet valgfag, som varierer efter sæson. Hvor meget eleven skal vælge, afhænger af elevskemaets sammensætning.

Der tilbydes fortsætter-fransk i 9. klasse, hvis der er elever nok til at oprette et hold. Hvis du vælger fransk, kan du muligvis ikke vælge Cambridge English. Fransk oprettes som zoom-undervisning, såfremt der ikke er nok elever til et hold.

Undervisningen i dansk, matematik, engelsk og tysk er niveaudelt i 10. klasse. Udover de almene fag tilbyder vi også syv linjefag.