Almene fag

Dansk, engelsk, matematik & idræt

Alle elever på Billeshave Efterskole skal deltage i undervisningen i dansk, engelsk, matematik og idræt i 9. og 10. klasse.

I 9. klasse skal alle eleverne også have tysk – samt modtage undervisning i geografi, biologi, historie, samfundsfag og fysik/kemi. Skolen tilbyder ikke undervisning i kristendom.

I 10. klasse kan eleverne vælge tysk, fysik/kemi eller medborgerskab. Hvor meget eleven skal vælge, afhænger af elevskemaets sammensætning.

Der tilbydes fortsætter-fransk i 9. klasse hvis der er elever nok til at oprette et hold. Hvis du vælger fransk, kan du muligvis ikke vælge Cambridge English. Fransk oprettes som zoom undervisning, såfremt der ikke er nok til et hold.

Undervisningen i dansk, matematik, engelsk og tysk er niveaudelt. Ud over de almene fag tilbyder vi også 7 linjefag.