Undervisning

Moderne undervisning

Et år på Billeshave skal gerne være med til at åbne endnu flere døre. Derfor insisterer vi på, at vores elever passer skolegangen. Vi er ikke elitære, men vi vil gerne have, at eleverne udnytter det potentiale, de hver især kommer med.

Undervisningsformen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter og tematisering i forhold til vores rejser. Som udgangspunkt er undervisningen digital, så eleven skal medbringe egen bærbar computer. Vi anbefaler en Windows PC. Office-pakken leveres af skolen.

Undervisningen fører frem mod prøverne FP9 og FP10.

Vi tilbyder ikke undervisning i kristendomskundskab, ligesom vi heller ikke tilbyder specialundervisning.

Niveaudeling

På Billeshave er undervisningen i 10. klasse niveaudelt i dansk, matematik, engelsk og tysk. Eleverne opdeles efter årskarakterer ved skoleårets start. Alle hold bruger samme årsplan, så holdskifte er muligt hele året. På de laveste niveauer er holdene mindre, og på de dygtigste hold sidder der op mod 28 elever.