Undervisning

Moderne undervisning

Et år på Billeshave skulle gerne give endnu flere åbne døre. Derfor insisterer vi på, at vores elever passer deres skolegang. Vi er ikke elitære, men vil gerne have at eleverne udnytter det potentiale, de nu hver især kommer med. Undervisningsformen veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projekter og tematisering i forhold til vores rejser. Som udgangspunkt er undervisningen digital, så eleven skal medbringe egen bærbare computer. Vi anbefaler en Windows PC. Office-pakken leveres af skolen. Undervisningen fører frem mod prøverne FP9 og FP10.  Vi tilbyder ikke undervisning i kristendomskundskab og vi tilbyder ikke specialundervisning.

Niveaudeling

På Billeshave er undervisningen niveaudelt i dansk, matematik, engelsk og tysk. Eleverne opdeles efter årskarakterer ved skoleårets start. Alle hold bruger samme årsplan, så holdskifte er muligt hele året. På de laveste niveauer er holdene mindre og med tolærerordning. På de dygtigst hold sidder der op til 28 elever.

Tilmeldes der kun nok elever til en enkelt 9. klasse, erstattes holddelingen med tolærerordning.