Undervisning

Aktiv læring og moderne undervisning

“Med vores elever i centrum vil vi igennem aktiv læring og moderne undervisning skabe indsigt og udsyn for den enkelte, så de kan agere som moderne globale borgere.”

Skolen har altid din læring som det primære fokus, og planlægningen af undervisningen foregår i et tæt samarbejde mellem lærerne i de to årgangsteams. Vi arbejder hele tiden på at gøre undervisningen varieret og spændende gennem projekt- og temaorienteret undervisning, kurser, anderledes uger og lejrskoler med det mål, at du som elev udvikler dig fagligt og menneskeligt.

Du lærer at anvende fagene til noget og på noget. Endvidere får du undervejs nogle vigtige redskaber til at blive klogere på din egen læringsproces. Du lærer at lære – og dette på en sjov og afvekslende måde.

Niveaudelt undervisning

På Billeshave Efterskole tager vi udgangspunkt i niveaudelt undervisning. Det betyder, at alle eleverne i vores 9. klasser og 10. klasser i starten af skoleåret bliver testet og inddelt i hold på tværs af klassetrin i følgende fag: dansk, matematik, engelsk og tysk.

Undervisningen på Billeshave Efterskole fører frem mod prøverne FP9 og FP10. Herudover har vi en bred vifte af linjefag, der også altid har aktiv læring og moderne undervisningsformer i fokus. Vi skal gøre opmærksom på, at skolen ikke tilbyder undervisning i kristendomskundskab eller FP9 prøve i dette fag.

Vi tilbyder ikke specialundervisning.

I forbindelse med vores linjefag er det muligt at tilkøbe forskellige tøjpakker gennem Sportigan.