Uddannelsesvejledning

Kom godt på vej

På Billeshave ønsker vi gennem uddannelsesvejledening at hjælpe dig med at foretage det rigtige valg af fortsat uddannelse efter din tid på Billeshave Efterskole og at lette overgangen til den valgte ungdomsuddannelse.

Strategi for vejledningsindsats

På Efterskolen Billeshave vægter vi vejledning af de unge mennesker højt. Vi vil gennem samtaler, undervisning, praktikforløb m.v. sikre, at den unge kommer herfra med et godt grundlag til at vælge sin fremtid ud fra. Vejlederkontoret er placeret centralt på skolen. Kontoret har faste tidspunkter i skemaet, hvor eleverne kan træffe vejlederen. Derudover kan man efter nærmere aftale få en samtale, hvis dette skulle være nødvendigt.

Vejledningens formål

Formålet med uddannelsesvejledningen er:

 • At sætte eleven i stand til at foretage valg af fortsat uddannelse på et bredt grundlag
 • At lette elevens overgang til ungdomsuddannelserne

Omdrejningspunktet i vejledningen er vejledningssamtalerne, som med afsæt i elevens uddannelsesplan fra tidligere drejer sig om elevens faglige, personlige og uddannelsesmæssige udvikling set som en helhed. Alle elever udarbejder en uddannelsesplan i samarbejde med skolevejlederen. Planen sendes til det valgte uddannelsessted sammen med tilmeldingen.

Samarbejde med forældrene

I et godt vejledningsforløb er forældrene de vigtigste personer for den unge. Derfor opfordrer vi til et tæt samarbejde mellem eleven og dennes forældre omkring den unges valg af ungdoms uddannelse, med støtte fra vejlederen. Derudover kan forældrene spille en stor rolle ved at tale med den unge om uddannelsesplaner eller tage med den unge til informations- og åbent-hus- arrangementer.

Vejledningsaktiviteter

Følgende elementer udgør byggestenene i skolevejledningen på Billeshave Efterskole:

 • Brobygningsforløb, 10. klasse
 • Vejledningssamtaler
 • Uddannelsesplan
 • Obligatoriske Selvvalgte Opgave
 • Valg af ungdomsuddannelse (optagelse.dk)

Den obligatoriske selvvalgte opgave

I løbet af skoleåret skal eleverne i 10. kl. lave en selvstændig opgave (kaldet OSO), som skal have tilknytning til elevens uddannelsesplan. Bedømmelsen af opgaven overføres til prøvebeviset

På Billeshave Efterskole vægter vi uddannelsesvejledning meget højt. Gennem samtaler, undervisning, brobygningsforløb m.v. sikrer vi, at den unge kommer herfra med et godt grundlag til at vælge sin fremtid ud fra. Vejlederkontoret er placeret centralt på skolen. Kontoret har faste tidspunkter i skemaet, hvor eleverne kan træffe vejlederen. Uddannelsesvejlederen indkalder eleverne til samtaler i løbet af skoleåret for at sikre en god overgang til ungdomsuddannelsen.

Vi har pt. samarbejde med UU-Lillebælt, som tager sig af alt det formelle, og som også er til stede på skolen, når der er forældresamtaler.

Herudover er vi ved at uddanne Jens, som er en af vores egne lærere, til UU-vejleder.

Vejledningsaktiviteter

Følgende elementer udgør byggestenene i skolevejledningen på Billeshave Efterskole:

 • Brobygningsforløb for 10. klasse
 • Vejledningssamtaler
 • Uddannelsesplan
 • Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) for 10. klasse
 • UEA-emner – eksempelvis informationssøgning og virksomhedsbesøg
 • Mulighed for besøg af gæstelærere fra forskellige brancher.
 • Optagelse.dk