Værdigrundlag

At vokse sammen med andre

Demokrati og ligeværd, udvikling og ansvarlighed, engagement og trivsel. Det er nogle af de værdier, vi vægter allerhøjest på Billeshave Efterskole.

Demokrati og ligeværd

På Billeshave Efterskole vægter vi demokrati og dét at forholde sig til og respektere andres meninger. Vores udgangspunkt er, at vi er ligeværdige mennesker i en globaliseret verden.

Udvikling og ansvarlighed

Vi ser det som positivt, at verden forandrer sig, og at mennesker udvikler sig gennem hele livet. Dette fordrer ansvarlighed både for sig selv, for andre og for natur og miljø.

Engagement og trivsel

Vi prioriterer glæden og muligheden for at vokse sammen med andre og at engagere sig i faglige og sociale sammenhænge. Vi vægter sund kost, motion og bevægelse.

At åbne døre

På Billeshave vil vi i et samarbejde mellem personale og elever skabe en skole med det formål at åbne døre. Dørene fører indad i forhold til den enkeltes nysgerrighed, udvikling og kompetencer, og dørene åbner op til en globaliseret og mangfoldig verden.

Gennem boglig undervisning, projekter, linjefag og arrangementer vil vi give eleverne kreative, faglige og sociale kompetencer, som styrker deres evner til at deltage i videre uddannelse og samfundsliv.

Vi vil gennem en dagligdag, hvor eleverne har reel indflydelse og ansvar, give eleverne forudsætninger for at være aktive medborgere i et demokratisk, tolerant og mangfoldigt samfund.