Tilmelding

Er du klar til at melde dig ind?

Har du og dine forældre besøgt Billeshave Efterskole og fået svar på alle jeres spørgsmål? Har du mærket godt efter i maven, og er du ved at være klar til at tage et år på Billeshave Efterskole? Så kan du læse mere om, hvordan du tilmelder dig herunder.

Hvis du endnu ikke har besøgt os, er du meget velkommen til at komme forbi på en af vore besøgsdage.

Vigtig info:

For at din tilmelding er gældende, skal du besøge skolen, oprette en tilmelding, betale indmeldelsesgebyret og afvente en bekræftelse på mail fra Billeshave Efterskole.

Vær opmærksom på, om der er plads på den enkelte linje.

Afbrydelse af samarbejdet i løbet af et skoleåret i utide eller grundet brud på regler mm. medfører en opkrævning på kr. 9.580,- svarende til 4 ugers fuld betaling af skolepenge.

Priserne for de kommende skoleår:

Indmeldelsesgebyret er 3.000 kr. Dette refunderes ikke ved udmelding inden eller under skoleophold.

  • Ugeprisen for skoleåret 2023/2024 er 2.575 kr. (ret til ændring forbeholdes)
  • Ugeprisen for skoleåret 2024/2025 er 2.675 kr. (ret til ændring forbeholdes)
  • Ugeprisen for skoleåret 2025/2026 er 2.775 kr. (ret til ændring forbeholdes)
  • Prisen er inklusiv to udlandsrejser og skoletøj.
  • Husk, at afbrydes samarbejdet i løbet af skoleåret i utide eller grundet brud på regler mm., opkræves et beløb svarende til 4 ugers fuld betaling af skolepenge.