10. klasse

Den helt særlige 10. klasse på BE

I 10. klasse på Billeshave har vi fokus på niveaudelt undervisning i de obligatoriske fag, og din faglige udvikling!

På Billeshave Efterskole er 10. klasse noget særligt.

10 BE

Vælger du 10. klasse på Billeshave skal du have følgende fag:

Dansk, Matematik, Engelsk og Idræt.

Herudover kan du tilvælge Tysk samt Fysik/kemi.

Som noget ekstra kan du også vælge Cambridge English (se mere om dette på hjemmesiden).

Dit samlede timetal pr. uge skal dog leve op til et minimumskrav, sat af undervisningsministeriet. Så vælger du for meget fra, så vælger vi nogle alternative timer til dit ugeskema.

Niveaudelt undervisning

Undervisningen i skolens 10. klasser er niveaudelt i dansk, matematik, engelsk og tysk. Eleverne bliver delt på hold inden for hvert fag, således at du modtager undervisning sammen med andre, som er på cirka samme niveau som dig selv. Undervisningen varetages af et fagteam, som altid har din læring i fokus. Det betyder, at vi hele tiden følger din læring og faglige udvikling tæt, så din læring i de enkelte fag altid er optimal. Det er desuden muligt at skifte niveau i de enkelte fag gennem skoleåret.

FP10-prøver

I 10. klasse kvalificerer undervisningen endvidere til følgende prøver på FP10-niveau:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Tysk
  • Fysik/kemi

Brobygning og OSO-opgave

Ud over undervisningen i disse fag deltager eleverne i 10. klasse alle i et brobygningsforløb i forhold til deres videre uddannelser. Dette foregår i lokalområdet omkring BE, dvs. typisk Middelfart, Fredericia, Vejle og Kolding. Eleverne bliver transporteret frem og tilbage med busser hver dag.

Herudover udarbejder eleverne også en OSO-opgave, der tager udgangspunkt i deres individuelle uddannelsesplan, således at de står stærkest muligt i forhold til deres videre uddannelsesretning.