10. klasse

Den helt særlige 10. klasse på BE

I 10. klasse på Billeshave har vi fokus på internationale skoleudvekslinger, innovation og entreprenørskab, brobygning – og din udvikling!

På Billeshave Efterskole er 10. klasse noget særligt.

Internationale skoleudvekslinger

Vi prioriterer udviklingen af elevernes samfundsmæssige og globale bevidsthed højt. Dette gør vi bl.a. gennem et interkulturelt samarbejde med forskellige andre europæiske skoler og gennem undervisning i det internationale fag “World citizen”. Vi deltager i internationale skoleudvekslinger og møder personligt de værdier og forskelligheder, der præger os som europæere. Det er gennem sådanne personlige møder, at eleverne udvikler en europæisk forståelse og relationer til andre unge i EU.

Innovation og entreprenørskab

Vi  har i 10. klasse et særligt fokus på det tværfaglige og det at bruge fagene til noget. Derfor har vi også innovation og entreprenørskab som en naturlig del af vores undervisning.

Målet er at stimulere fremtidens nye iværksættere ved at klæde eleverne fagligt stærkt på inden for områder såsom anvendt naturvidenskab, idégenerering, projektledelse, samarbejde og prototypefremstilling.

Vi deltager i forskellige innovations- og entreprenørskabskonkurrencer, f.eks. “Danish Entrepreneurship Award”, for på den måde at opnå styrker i at fremlægge egne prototyper og fagligt få mulighed for at vurdere opfindelsernes succesmuligheder.

Derudover samarbejder vi med private virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner inden for forskellige fagområder.

Innovation på Billeshave stimulerer din fantasi og udbygger din viden og dine skaberevner, så du kan gøre dine ideer til virkelighed.

Niveaudelt undervisning

Undervisningen i skolens to 10. klasser er niveaudelt sammen med skolens 9. klasser i dansk, matematik, engelsk og tysk. Eleverne bliver delt på fem hold inden for hvert fag, således at du modtager undervisning sammen med andre, som er på cirka samme niveau som dig selv. Undervisningen varetages af et fagteam, som altid har din læring i fokus. Det betyder, at vi hele tiden følger din læring og faglige udvikling tæt, så din læring i de enkelte fag altid er optimal.

Fokus på den enkeltes læring og udvikling

Derudover er det vigtigt for skolens fagteam af 10. klasselærere, at der hele tiden tilbydes vedkommende, afvekslende og udfordrende undervisning, som har den enkelte elevs læring og udvikling i fokus. Forskellige kurser, projekter og tværfaglige undervisningsforløb interagerer med hinanden på en dynamisk og udfordrende måde, samtidig med at der løbende sættes nye individuelle læringsmål.

FP10-prøver

I 10. klasse kvalificerer undervisningen endvidere til følgende prøver på FP10-niveau:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Tysk
  • Fransk
  • Fysik/kemi

Brobygning og OSO-opgave

Ud over undervisningen i disse fag deltager eleverne i 10. klasse alle i et brobygningsforløb i forhold til deres videre uddannelser. Herudover udarbejder eleverne en OSO-opgave, der tager udgangspunkt i deres individuelle uddannelsesplan, således at de står stærkest muligt i forhold til deres videre uddannelsesretning.