Inklusion

Fokus på fællesskab

På Billeshave elsker vi mangfoldighed og at blande kortene. I kontaktgrupperne er man sammensat på tværs af linjer, alder og køn. I undervisningen har tilhørsforhold til stamhold en lille betydning, da eleverne splittes op i niveauer i dansk, matematik, engelsk og tysk. Vi er en mindre skole og alt i alt får man fornemmelsen af, at man kender alle. Det giver et godt fællesskab, som er udgangspunktet for, at alle kan føle sig inkluderede.

Kontaktlæreren

Kontaktlærerrollen er vigtig i forhold til de unges trivsel. Kontaktlæreren er tænkt som elevens ”go to” person, der kan hjælpe med alt fra hjemve, at få skiftet en pære på værelset eller til en snak om dynamikken i elevgruppen. I forhold til inklusion er kontaktlæreren en nøgleperson, der ikke kun har kontakten til elevens forældre og lærere, men også har fingeren på pulsen i elevgruppen.

Undervisningen

Niveaudeling med mindre hold og tolærerordning giver gode muligheder for både faglig og adfærdsmæssig inklusion. Eleven får oftest nyt mod på læring, når det faglige niveau passer, og de pædagogiske og didaktiske rammer modsvarer elevens udfordringer. Vi tilbyder ikke specialundervisning. Har man haft mere en 9 timer specialundervisning om ugen, falder man udenfor Billeshave Efterskoles målgruppe.