Inklusion

Fokus på fællesskab

For at kunne lære noget og for at udvikle sig har børn og unge brug for at indgå i et fællesskab med lærere samt andre børn og unge.

Inklusion handler for os om, at så mange af vores elever som muligt udvikler sig og trives inden for rammerne i den undervisning, vi som efterskole tilbyder.

 

Hvad er inklusion?

* Inklusionstanken handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig.

* Inklusionstankegangen betyder et perspektivskift fra det enkelte barn til fokus på det fælles, hvor alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med lærere samt andre børn og unge.

Lovens definition

Elever med støttebehov under 12 lektioner skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte, hvis deres behov ikke kan understøttes alene ved undervisningsdifferentiering og holddannelse med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning.

Inklusion på Billeshave

Inklusion handler for os om, at så mange af vores elever som muligt udvikler sig og trives inden for rammerne i den undervisning, vi som efterskole tilbyder. Ved at skabe og udvikle gode fællesskaber i undervisningen samt gennemføre en niveaudeling på tværs af vores niende og tiende klasser kan de af vores elever, som har brug for opfølgende undervisning, inkluderes i den almindelige dagligdagsundervisning uden, at det går ud over trivslen eller det faglige niveau.

Med niveaudelingen i de almene fag lærer og udfordres vores elever af hinandens forskelligheder både fagligt, socialt og personligt i et inkluderende og rummeligt miljø, hvor det faglige niveau ikke svinger gennem hele karakterskalaen. På den måde opstår trygge relationer og kammeratskaber på tværs af elevernes forskellige interesser, evner og behov.

Sociale fællesskab i klassen

Ved at sætte elever sammen på niveaudelte hold ser vi elever, som ellers har puttet sig, pludselig deltage aktivt i det faglige og sociale fællesskab i klassen. Inklusionen er lykkedes, når vores elever føler sig tilpas både i undervisningen og i deres relation til lærerne, klassekammeraterne og de øvrige elever på efterskolen.

På Billeshave vælger vi at teste alle vores elever inden for dansk, matematik, engelsk og tysk, når skolen starter. Ud fra disse test bliver der lavet hold til hvert enkelt fag, og der bliver lavet en inklusionsklasse, hvor eleverne bl.a. arbejder med programmet into-words på tværs af fagene for at styrke deres faglige kundskaber i forhold til alt skriftligt arbejde. Herudover tildeles disse hold et delvist to-lærer system, således at der bliver afsat ekstra lærerressourcer til at sikre en god inklusion.