Inklusion

Fokus på fællesskab

På Billeshave elsker vi mangfoldighed og at blande kortene. I kontaktgrupperne er eleverne sammensat på tværs af linjer, alder og køn.

For 10. klasses eleverne gælder det desuden, at tilhørsforhold til stamhold er af mindre betydning, da eleverne splittes op i niveauer i dansk, matematik, engelsk og tysk.

Vi er en mindre skole, og alt i alt får man fornemmelsen af, at man kender alle. Det giver et godt fællesskab, som er udgangspunktet for, at alle kan føle sig inkluderede.

Kontaktlæreren

Kontaktlærerrollen er vigtig i forhold til de unges trivsel. Kontaktlæreren er tænkt som elevens ”go to”-person, der kan hjælpe med alt fra hjemve og at få skiftet en pære på værelset til en snak om dynamikken i elevgruppen.

I forhold til inklusion er kontaktlæreren en nøgleperson, der ikke kun har kontakten til elevens forældre og lærere, men også har fingeren på pulsen i elevgruppen.

Inklusion i undervisningen

Niveaudeling i skolens 10. klasser med mindre hold giver gode muligheder for både faglig og adfærdsmæssig inklusion.

Eleven får oftest nyt mod på læring, når det faglige niveau passer, og de pædagogiske og didaktiske rammer modsvarer elevens udfordringer.

Vi tilbyder ikke specialundervisning. Har man haft mere end 9 timer specialundervisning om ugen, falder man udenfor Billeshave Efterskoles målgruppe.